Wstęp

Rozpoczęcie

System AMAGE to zestaw różnorodnych modułów i aplikacji, które pozwalają na realizację szeregu procesów biznesowych. Za ich pomocą budowane są określone aplikacje dedykowane dla wybranych branż/organizacji. Poprzez takie podejście mamy możliwość zaoferowania kompleksowego rozwiązania.

introduction ca0fb

AMAGE Systems oferuje dwa rozwiązania techniczne w zależności od tego, na jakim etapie jest dana organizacja/przedsiębiorstwo oraz jakie ma wymagania funkcjonalne.

AMAGE Software Suite

Rozwiązanie AMAGE Software Suite to zestaw wszystkich modułów odpowiednio przygotowany i wdrożony dla danej organizacji. Poprzez wykorzystanie funkcji wymaganych przez dany proces biznesowy mamy możliwość zaoferowania w pełni kompleksowego rozwiązania, które spina wszystkie oferowane przez nas moduły w jeden spójny system. Zwykle rozwiązanie to jest oferowane razem z wdrożeniem, dostosowaniem systemu do oczekiwań danego klienta oraz integracją z pozostałymi systemami IT Klienta. Więcej na stronie internetowej https://www.amagesystems.com

AMAGE24

AMAGE24 to wybrane moduły funkcjonalne systemu zaoferowane jako rozwiązanie SaaS, czyli oprogramowania dostępnego w formie abonamentu i szybką instalację. W ramach AMAGE24 udostępniamy część funkcjonalności głównego systemu już w pełni skonfigurowane do realizacji określonej funkcjonalności np. inspekcji & obchodów. Aplikacje są już przygotowane do pracy oraz szeroki zestaw samouczków/instrukcji pomaga skonfigurować go samodzielnie przez Klienta. Udostępniamy to rozwiązanie na platformach internetowych głównych dostawców infrastruktury IT na Świecie. Więcej na stronie dedykowanej temu rozwiązaniu https://www.amage24.com

Obszary:

Zestawy funkcji/modułów zgrupowaliśmy w zestawy umożliwiające na wsparcie określonych obszarów biznesowych przedsiębiorstw. Ze względu na nasze doświadczenie posiadamy również specjalizowane zestawy odpowiadające na oczekiwania określonych branż/specjalistów w ramach danej organizacji. Więcej informacji ogólnych o naszych systemach znajdziesz na naszej stronie internetowej https://www.amagesystems.com

Główne obszary rozwiązań:

  • [X] Konstrukcyjny — www

  • [X] Utrzymanie ruchu — www

  • [X] Produkcja energii — www

Jak już opisywaliśmy, AMAGE to zestaw modułów i absolutnie nie ma problemu, aby funkcje z jednego obszaru łączyły się z funkcjami z innego, jeśli dana organizacja ma takie wymagania.

Specjalistyczne zestawy rozwiązań:

  • [X] Nadzór prac kablowych

  • [X] Nadzór nad montażem orurowania

  • [X] Dzierżawa i rozliczenia szalunków/rusztowań

  • [X] Najem urządzeń drobnych

  • [X] Procedury bezpieczeństwa w zakładzie

  • [X] Monitoring środowiskowy i pozwolenia zintegrowane